Nyheter

Høring vedrørende endringer i friluftsloven Publisert: 11.07.2019,  Sist endret: 11.07.2019

Norges Rytterforbund stiller seg kritiske til endringsforslaget angående friluftslovens § 2, 3a, 15 og 16, som innebærer at Fylkesmannen ikke lenger skal stadfeste vedtak om ferdsels og oppholdsrestriksjoner for avgrensende områder og strekninger. Les hele høringssvaret til forbundet her.

Norges Rytterforbund tror at denne endringen vil føre til store lokale forskjeller. For ryttere, kusker og andre som bruker skog og mark for sin aktivitet med hest vil det være svært utfordrende å ha oversikt over hvilke restriksjoner som gjelder for hver enkelt strekning, område og kommune. Norges Rytterforbund mener lovverket så langt det er mulig bør håndheves likt i alle områder. Dette kan sikres gjennom et kontrollorgan som har en helhetlig oversikt, slik Fylkesmannen er i dag.

Les hele høringssvaret til Norges Rytterforbund her.

Les høringsbakgrunnen her.

X