Nyheter

Hordaland Rytterkrets støtter treninger! Publisert: 29.08.2017,  Sist endret: 27.09.2017

Kretsen kan gi støtte til klubber tilknyttet Hordaland Rytterkrets  som ønsker å arrangere samlinger/treninger med tilreisende trenere for kretsens medlemmer!

En viktig oppgave for rytterkretsen er å bidra til sportslig organisering og utvikling, i tillegg til å stimulere til bredde aktiviteter for å sikre rekruttering til sporten.

Hordaland rytterkrets ønsker å gjøre dette ved også å tilby økonomisk støtte til klubber som arrangerer ekstra treninger – aktiviteter for både klubbens og kretsens medlemmer. Det kan være både for å tilby treninger med ekstra kvalifiserte trenere eller bredde aktiviteter med fokus på rekruttering. Det må være særlige aktiviteter og ikke de ordinære ukentlige.

Dersom din klubb organiserer og tilbyr egne medlemmer og medlemmer fra andre klubber i kretsen et særskilt tilbud er det anledning til å søke Hordaland Rytterkrets om økonomisk støtte til deler av utgiftene. Hovedgrunn til dette er å kunne gi alle et ekstra tilbud til en fornuftig pris.

Hordaland rytterkrets vedtar å overføre midler i budsjett til kretstrening til dette tilbudet.

Frist for å søke støtte er slik:

15.09 – Aktivitet frem til nyttår   NY FRIST 15. oktober 2017
15.09 – Aktivitet frem til 30.06

Søknad sendes hordaland.krets@rytter.no

Dato 01.06.2017

Last ned vedtaket pdf.

 

X