Nyheter

Hordaland Rytterkrets inviterer til årsmøte Publisert: 18.04.2020,  Sist endret: 18.04.2020

Dato: Tirsdag 19. mai 2020 
Tid: kl. 19:00

 

Forslag som skal behandles på årsmøte, må være sendt til styret (hordaland.krets@rytter.no) senest to uker før årsmøte. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøte vil bli gjort tilgjengelig på nettsiden senest én uke før årsmøte.

 

På styremøtet onsdag 15.04 vedtok styret å gjennomføre årsmøtet digitalt. For å få gjennomført dette på best mulig måte er det fint om alle klubbene sender Fullmakt i forkant på mail til Hordaland Rytterkrets. I tillegg må vi be om at klubbene melder på sine representanter. Dette slik at vi kan få sendt ut påloggingsinfo til alle på e-post. Frist for å sende inn Fullmakt og navn på deltakere med e-post adresse er fredag 15.05.2020 kl.15.00.

X