Hestekunnskap

Bakkearbeid og dressur

Dressurridning og bakkearbeid er nøkkelen til all ridning. Hensikten med dressurridning er å få en lydig, myk og smidig hest, og at skape harmoni mellom hest og rytter. Dressuren er også en egen konkurransegren. Der bedømmes både rytteren og hesten sammen som en ekvipasje. Jo høyere opp i klassene man kommer, jo høyere krav blir stilt.

KUNNSKAP_13

Ved korrekt ridning vil dressuren gjøre stor nytte, uavhengig av om du rir og/eller konkurrerer i en annen gren. At hesten ris i balanse er viktig, hvis ikke kan dressuren få en uønsket effekt. I verste fall kan det da oppstå skader. Som ved all annen trening av hesten er det viktig at dressurøkten tilpasses til hesten og rytterens nivå. Få gjerne hjelp av trener.
For best mulig sikkerhet skal man bruke klær og utstyr som er egnet til ridning. Les mer om rytterens utstyr her. Det letteste nivået i dressur er ryttertester. Her er det kun rytteren som bedømmes, og ikke hesten. Når man rir på lett nivå foregår ridningen vanligvis på trinse, dette er påbudt fra LC-LA i konkurransesammenheng. Pisk er tillatt fra LC-LA. Fra MB og oppover er det vanligvis påbudt med kandar og sporer, og forbudt med pisk. I noen av MB klassene finnes det unntak for regelen om kandar og forbudet mot pisk. For mer informasjon om dressuren, se Konkurransereglementet, KR IV.

X