Hestekunnskap

Lasting

Lasting av hest bør ikke skape store problemer dersom dette blir gjort riktig fra starten. Igjen er det viktig å søke råd hos erfarne folk. En person med godt håndlag og hestevett bør laste hesten de første gangene. Dette vil gi hesten riktig «oppdragelse» og den nødvendige tryggheten.

Lastingen
Å lære en hest å bli fortrolig med å gå inn i en hestebil eller henger krever stor hestekunnskap. Hesten har god hukommelse og husker tidligere opplevelser, både de som var gode, og de som ikke var det. Hesten må forbinde lastingen på hengeren og selve transporten med noe positivt. Hesten må først være lydig og tillitsfull ved leiing i vanlige situasjoner.

Når du trener på å laste hesten trenger du en medhjelper og god tid. Bruk alltid hansker. Beskrivelsen her gjelder for en vanlig henger der hesten transporteres forlengs. Rådene må tilpasses dersom du har en stor hestebil der hesten lastes inn fra siden eller ikke står forlengs.

Før lastingen må du kontrollere hvor høy bringebommen er. Den skal være i høyde med den øvre delen av hestens bringe. Kontroller også bakbommen, som skal kunne festes passe høy til å holde imot hestens bakpart. Benytt et så rolig sted som mulig, uten uvedkommende tilskuere. Ha med en havrebøtte eller gulrøtter som belønning, men belønn hesten med dette først når den har gått inn på hengeren.

Ha alltid hodelag på hesten når den skal lastes. Med et hodelag over grimen er hesten lettere å håndtere dersom den skulle kaste seg til siden, rygge bakover på rampen eller trekke av gårde bort fra hengeren. Med hodelag er også hesten lettere å styre rett mot åpningen. Husk at hesten også alltid skal ha på hodelag med trinsebitt eller lignende når du leier den på stevneplassen. Under selve transporten skal imidlertid hesten kun ha på grime eller halsrem og være bundet opp. Bruk alltid grime av lær på transporten. Skulle det skje en ulykke, eller skulle hesten sette seg fast og få panikk, er det lettere å skjære over en lærgrime enn en nylongrime.

Tid for avreise

Lastelemmen på transporten må gi godt fotfeste og ikke være for bratt. Hvis du parkerer i en nedoverbakke, blir lemmen mindre bratt og mer innbydende for hesten. Når hesten skal lastes, er det lurt å gi den litt tid. Hvis hesten din ikke transporteres så ofte, er det ekstra viktig at du selv er rolig, men samtidig skal hesten forstå at det er du som bestemmer. Ikke stress, det smitter over på hesten.

Man bør være to personer, en som leier hesten om bord, og en som stenger bommen og lemmen bak. Når hesten har gått inn på hengeren, skal du alltid vente med å binde den fast til lastelemmen er lukket. Fest først bakbommen, deretter lukkes lemmen. Personen som lukker lemmen, eller tar den ned når hesten skal ut igjen, må av sikkerhetshensyn alltid stå til side for lemmen, ellers kan det fort skje en ulykke dersom hesten kaster seg bakover. Hodelaget fjerner du først når hesten er bundet i grimen. Hesten bindes kort på hengeren, ca 40 cm, slik at den ikke kan snu seg eller bite eller irritere eventuelle reisekamerater. Benytt alltid en sikkerhetsknute på leietauet når du binder hesten i hengeren, slik at knuten lett kan løses ved behov, eller benytt et leietau med sikkerhetslås som lett kan nappes opp.

Uansett skal du alltid ha en skarp kniv  eller saks tilgjengelig, slik at leietauet kan kuttes over i en nødssituasjon. Det er også lurt å ha med ekstra leietau og grime. Transportrommet skal alltid være rengjort før turen starter, og husk å legge inn strø. Det er en god regel at du alltid møkker ut og rengjør før du parkerer etter endt tur. Har du lånt eller leiet henger, er dette en selvfølge. Legg aldri igjen møkka på stedet, spør stallpersonalet hvor den skal legges. På lengre turer er det lurt å ha et høynett (gjerne av bomullsgarn), da har hesten noe å sysselsette seg med underveis. Men husk at høynettet må festes godt og høyt nok, så hesten ikke kan sette fast høvene i det.

Laste av
Det er like viktig å være rolig og nøye ved utlasting som ved innlasting. Før lemmen åpnes og senkes, skal du sette hodelag på hesten og så løsne leietauet. Sikkerheten er like viktig nå, så husk at medhjelperen din må stå ved siden av lemmen og ikke bak den. Si til medhjelperen din at du er klar, før vedkommende åpner og senker lemmen. Det er viktig at du trener hesen på å rygge rolig ut av hengeren, midt på rampen. Pass også godt på at tøyler eller leietau ikke hekter seg fast i noe og skremmer hesten.

X