Hestekunnskap

Paddocken

Mange staller, spesielt i bynære områder, kan ikke tilby utegang på beiter av noe størrelse. I stedet får hestene tilbringe noen timer om dagen ute i paddock.

Små beiter trampes hurtig ned og blir sølete og grisete i regnvær, og hesten blir heller ikke motivert til å røre tilstrekkelig på seg. Tiden i paddock tilfredsstiller dermed ikke hestens behov for bevegelse eller daglig mosjon som hesten trenger. Små beiter eller paddocker krever dermed mer stell og trening av hesten. Ujevnheter i en nedtråkket paddock bør i størst mulig grad jevnes ut, slik at hesten ikke tråkker feil og skader seg. Fjern også hestemøkk med jevne mellomrom, for å minske risikoen for parasitter i paddocken.

Korridorer mellom paddockene
Mellom paddocker eller beiter bør det være et mellomrom på minst to meter. Hestene skal ikke kunne snuse på hverandre over gjerdet, det er da stor risiko for at de kan skade seg dersom de “slår” med frambena eller begynner å leke. Risikoen for smitte øker også, ettersom smitte lett spres mellom hester som snuser på hverandre. Unngå også å anlegge beiter eller paddocker inntil vei eller ridebane der hester skal leies eller rides.

X