Hestekunnskap

Luftegården

Mosjon og bevegelse er et grunnleggende behov hos hesten, og daglig utegang hører til et godt hestehold. Dersom det er tilgang til større områder, går hester gjerne ute i flokk. Risiko for skade øker dersom arealet er lite, så hvis det bare finnes luftegårder som ikke er så store, velger mange hesteeiere å ha sine hester hver for seg. Når hestene ikke går sammen i flokk minskes risikoen for vill lek og raske galopper, men det beste for hesten er selvsagt at den får gå sammen med andre. Hester som går alene i luftegården trenger andre hester i nærheten. Dette kan til en viss grad løses ved at man har flere luftegårder ved siden av hverandre.

Hva slags gjerde skal jeg velge?
Uansett om det er et større beite eller en liten paddock, må gjerdet alltid være sikkert, solid bygget og høyt nok til at hesten ikke lokkes til å hoppe over.

Det er viktig at gjerdet er godt synlig. Det vanligste er elektrisk gjerde, tre- eller plastgjerde. Elektrisk gjerde skal være utstyrt med sikkerhetskobling som løser ut dersom hesten skulle sette seg fast i det. Dersom du benytter eltråd, må du passe på at det elektriske aggregatet fungerer. Kontroller daglig at gjerdet er helt og strømførende. Håndtakene som brukes til å åpne slike gjerder må byttes ut hvis de er skadet eller ødelagt.

Det er ikke lov til å bruke piggtråd som hestegjerde.

Et sikkert gjerde er også et helt og uskadet gjerde. En slakk eller løs tråd kan forårsake en ulykke like lett som et dårlig tregjerde. En annen sikkerhetsrisiko er løse gjenstander som hesten kan skade seg på. Finnes det områder i luftegården der hesten kan skade seg, for eksempel en liten dam, et parti med skarpe eller glatte steiner eller myrlendt terreng, må disse gjerdes inn.

X