Hestekunnskap

Ved alvorlig skade

Ved alvorlig skade på hesten
Hvis det oppstår en alvorlig skade, skal du tilkalle veterinær øyeblikkelig. Det bør være hestekyndige personer tilstede, når veterinæren kommer.

Hesten skal om mulig stå i stallen. Belysningen må være god nok, og elektrisk uttak må være tilgjengelig. Det må også være varmt vann, såpe og et rent håndkle, slik at veterinæren kan vaske seg.

Transport ved alvorlige skader
Det hender at hesten er så stygt skadet eller syk at den bør behandles på en veterinærklinikk. Da er det behov for en hestebil eller hestehenger. Veterinæren må vurdere om transport er nødvendig og tilrådelig. Transport kan forverre skaden eller være dyrevernmessig uforsvarlig, og avlivning kan noen ganger være den mest humane løsningen.

Forsikring
De fleste hesteeiere forsikrer hesten sin. Det er ikke alltid gitt hvilken forsikring du bør velge. En forsikring kan inneholde alt fra veterinærforsikring, bruksforsikring og livsforsikring til betydelig mer begrensede varianter. Du bør imidlertid sette deg inn i hva akkurat din forsikring inneholder, og hva som gjelder dersom ulykken skulle være ute. Du må vurdere hva forsikringen dekker og hva den koster opp mot hestens verdi, samt hva du er i stand til å betale selv i tilfelle hesten skulle bli rammet av sykdom eller skade. Husk at du som hesteholder har plikt til å sørge for human avlivning, dersom du ikke har råd eller mulighet til å sørge for nødvendig behandling ved en alvorlig sykdom eller skade.

X