Hestekunnskap

Infeksjonssykdommer

Meldepliktige sykdommer
Det finnes sykdommer som er veldig smittsomme for hester, og for å minske spredning av smitte og begrense utbrudd, er disse sykdommene meldepliktige. Sykdommene er delt i gruppe A, B og C etter hvor alvorlige de er.

Ved mistanke om smittsom sykdom bør du tilkalle veterinær, som kan vurdere hvilken sykdom det gjelder. Du selv eller veterinæren må melde fra til Mattilsynet ved mistanke om en meldepliktig sykdom. Det er veterinæren som behandler de syke hestene, mens det er Mattilsynet som fastsetter hvilke regler som gjelder for stallen og hestene. Dette kan bety at stallen settes i karantene – dvs. ingen hester får forlate eller komme til stallen. Kun noen få personer får komme inn i stallen, og disse får ikke besøke andre staller. Stallutstyr og klær må rengjøres og desinfiseres. Du kan lese mer om meldepliktige sykdommer på Mattilsynets hjemmesider: www.mattilsynet.no. Mattilsynet kan kontaktes på telefon 06040.

Noen vanlige smittsomme sykdommer
Hesteinfluensa – forårsakes av et virus. Sykdommen er meldepliktig i gruppe C.

Kverke – er en infeksjon som forårsakes av bakerier. Hesten kan få hoste, rennende gult puss fra neseborene, høy feber og byller mellom ganasjene. Oppstår det kverke i stallen, kan det ta lang tid før hestene er friske og stallen kan erklæres smittefri. Sykdommen er meldepliktig i gruppe B.

Forgiftninger på grunn av bakterier
Botulisme – er en dødelig forgiftning som forårsakes av giftstoff fra en bakterie som finnes i jorden og formerer seg i dødt organisk materiale. Hesten kan få giftstoffet i seg ved fôring med forurenset fôr. Hester er ekstremt ømfintlige for botulisme, og dødeligheten er høy, opptil 90 prosent.

X