Hestekunnskap

Feber

Når hesten har feber
Dersom du kjenner hestens kroppstemperatur når den er frisk, er det lettere å oppdage det hvis hesten får en temperaturøkning.

Feber er et vanlig og tidlig tegn på at hesten har en infeksjon i kroppen. Det finnes mange infeksjonssykdommer som kan ramme hesten, alt fra en lettere forkjølelse til betydelig mer alvorlige varianter som stivkrampe og kverke. Dersom hestens kroppstemperatur øker, skal du ta temperaturen en gang i timen for å følge med på hvordan den utvikler seg. Hvis hesten viser klare symptomer på sykdom, skal du ta kontakt med veterinæren. Veterinæren kommer til å spørre om hestens temperatur og symptomer.

Stivkrampe forårsakes av en bakterie som utvikler et giftstoff når den kommer inn i kroppen, for eksempel i et stikksår. Giftstoffet angriper hestens nervesystem, og fører til stivhet i muskulaturen. Hesten får problemer med å tygge og svelge, og hvis den ikke greier å reise seg, kan den få alvorlige trykksår. Dødeligheten er høy hos hester som rammes. Du beskytter hesten ved å vaksinere mot stivkrampe og behandle sårskader.

Kverke er en infeksjon som forårsakes av bakterier som kun angriper hester. Vanlige symptomer er feber, hoste, snue og hevelse i lymfeknutene mellom ganasjene. Smitten spres både ved direktekontakt hester imellom, eller indirekte via mennesker og gjenstander som har vært i kontakt med smittede hester. Ved mistanke om kverke har du selv eller veterinæren plikt til å melde fra til Mattilsynet. Ingen hester må flyttes fra stallen, og man må følge Mattilsynets pålegg om desinfeksjon og karantene. Det er Mattilsynet som avgjør når stallen kan erklæres smittefri.

X