Hestekunnskap

Kommunikasjon

Et talende kroppsspråk

Hester kommuniserer med hverandre ved hjelp av kroppsspråket, minespill og ørestillinger. De benytter seg langt mer av kroppsspråk enn av lyd. Ørene er lette å se og kan gi flere forskjellige signaler. En hest med ørene flatt bakover er gjerne sint eller irritert, mens en hest med ørene spisset fremover er nysgjerrig eller vennlig innstilt.

Det ligger i hestens natur å være observant på små endringer i minespill og kroppsspråk, for nest etter ørene er ansiktsmimikk det viktigste middelet for kommunikasjon mellom hester. Mimikken kan ofte være vanskelig å tyde for oss mennesker; det er kanskje bare en overleppe som er krøllet opp, en utvidelse av neseborene eller en rykning i en kjevemuskel. Dersom det er en fare som truer, stiller hesten seg med høyt hode og løftet hale. Andre hester ser øyeblikkelig at det er fare på ferde.

Hvordan er det med humøret?

  • Ørene litt ut til sidene – Hesten hviler og er avslappet. Vekk den forsiktig.
  • Ørene spisset fremover – Hesten er glad og nysgjerrig.
  • Ørene flatt bakover – Hesten er sint eller irritert.
  • Det ene øret bakover – Kan bety at den lytter.

En hest som er redd viser ofte det hvite i øynene, ørene vris i alle retninger, den blåser i neseborene, og hele kroppen er anspent.

Kroppskontakt og kroppspleie
Hester liker å pusse og stelle hverandre. To hester som liker hverandre, klør og gnager hverandre med tennene på manken og ryggen. Man ser ofte dette om sommeren når det er mye fluer og andre irriterende insekter. En annen type kroppspleie er at hesten ruller seg. Den ruller seg ofte bare på den ene siden, men er den smidig, ruller den gjerne helt rundt og over på den andre siden.

Når hesten vil være i fred
Boksen er hestens hjem. Der kan den slappe av og få være seg selv. Respekter hestens behov for å få være i fred når den spiser og hviler. En hest som ønsker fred og ro, snur seg gjerne med bakparten mot boksdøren.

 

X