Hestekunnskap

Hestens atferd

Lær hesten å kjenne
kunnskap_27Hesten er et fluktdyr og det må vi alltid ha i bakhodet når vi arbeider med og håndterer hester. Jo mer du lærer deg om hesten, dens instinkter og hvordan den oppfører seg, desto enklere blir det å håndtere den. Da forstår du hvorfor den reagerer som den gjør i ulike situasjoner.

Husk at du alltid skal la hesten få være hest! Hesten tenker ikke på samme måte som oss mennesker. Lær deg å ”lese” hesten, så forstår du den bedre. To ting må du aldri glemme når du holder på med hester, du skal like hesten, men også lære den at det er du som bestemmer. Så fort det er flere enn én i hestens verden, kreves det en leder. Et vellykket lederskap krever gjensidig tillit. Respekter hesten, men krev også at hesten respekterer deg. Hesten er ikke dum av natur, og det finnes alltid en årsak til hvorfor den reagerer som den gjør. Tenk over og prøv å finne ut hva som kan være årsaken til hestens handlemåte i hvert enkelt tilfelle, så finner du snart løsningen på hvorfor det ble som det ble.

X