Hestekunnskap

Grovfôr

Grov- eller stråfôr er hestens basisfôr. Eksempler på grovfôr er høy, vakuumpakket høy og tørket gress fra høyballer, ensilasje, hakkelse og luserne.

Ensilasje og vakuumpakket høy er gress som presses sammen i plast etter at det er skåret. Dette er et støvfritt grovfôr, noe som er spesielt viktig for at hestens lunger skal fungere best mulig. Vakuumpakket høy er fuktigere og bløtere enn vanlig høy, og har stor næringsverdi i forhold til vanlig høy. Ensilasje presses sammen i plastballer der det konserveres uten tilgang på luft. Det må ikke gå hull på plasten, da råtner ensilasjen og blir ubrukelig. Husk også på at en åpnet plastball har begrenset holdbarhet: omkring 2-3 dager om sommeren, og opptil 5 dager øvrige deler av året.

Høy, alfalfa og hakkelse er tørket fôr som er ømfintlig for fuktighet. Dersom de ikke lagres tørt, vil de trekke til seg fuktighet fra omgivelsene og mugne. I høy synes mugg som et fint støv. Bruk aldri muggent høy som fôr! Alfalfa er næringsrikt, inneholder mye mineraler og har større blader enn andre gressarter. Hakkelse er strå som er kuttet i korte biter. Det har ikke så stor næringsverdi, men det fordøyes raskt av bakteriene i tarmen og fyller ikke opp tarmen.

Halm, som brukes som strø mange steder i utlandet, kan også benyttes som fôr i den forstand at det kan være en sysselsetting for hester som står inne, men husk at dette også trenger tilvenning. Halm er næringsfattig.

Hvor mye grovfôr tenger hesten?
Innplastet grovfôr som ensilasje skal alltid gis i vektvis større menger enn vanlig høy, fordi dette er ”spedd ut” med vann. Ved fôring av slike typer må du lære deg begrepet tørrsubstansinnhold (ts-innhold). Tørrsubstansen i fôret er alt som ikke er vann. Det er i tørrsubstansen næringen finnes. Med andre ord; dersom en ensilasje har 60 prosent ts-innhold, består det altså av 40 prosent vann.

For at hesten skal ha det bra trenger den minst 1 kg tørrsubstans per 100 kg kroppsvekt i døgnet. En hest som veier 500 kg trenger derfor minst 5 kg tørrsubstans hvert døgn, men gjerne mer. Fem kg tørrsubstans tilsvarer ca 6 kg høy, eller ca 8,5 kg ensilasje dersom den har et ts-innhold på 60 prosent. Mengden av grôvfor står med andre ord i forhold til fôrets vanninnhold. Vær klar over at regelen angående mengde grovfôr sier hvor mye hesten MINST skal ha. Det vil i alle tilfeller være bedre å gi hesten for mye enn for lite grovfôr.

Næringsinnhold
Det er ikke bare mengden av grovfôret som er viktig, men også hvor næringsrikt det er. Næringsinnholdet i grovfôret bestemmes av når gresset er skåret. Unge og spede gressplanter inneholder mer næring enn eldre, høyt gress. For å få sjekket næringsinnholder må du derfor sende en fôrprøve til analyse til et fôrlaboratorium. Man kan ikke se av selve fôret om det har høy eller lav næringsverdi.

 

 

 

 

 

X