Hestekunnskap

Fôring av hest

Hestens fôrplan forteller hvor mye og hva hesten skal spise. Fôrplanen tilpasses hver enkelt hest uifra bruksområde, trening, hold og temperament.

Fôret som hesten spiser brytes i hovedsak ned i tynntarmen og stortarmen, der lever milliarder av bakterier og mikrober, som fordøyer cellulose. Opptaket i stortarmen står for ca. 70 prosent av den næringen hesten får fra fôret. Bakteriene og mikrobene i stortarmen reagerer raskt på forandringer i fôret, som for eksempel fôrbytte eller endring av fôrmengden fra en dag til den neste. Eller at hesten kanskje slippes ut på beite direkte fra at den har stått inne og bare spist høy. Det er viktig at all endring angående fôring av hesten skjer gradvis, overgang fra gammelt til nytt fôr bør skje i løpet av en periode på ca. to uker.

En frisk hest som får korrekt mengde fôr er vanligvis i godt hold. Ribbena synes ikke, men du skal ikke behøve å trykke med fingrene for å kjenne dem. En frisk hest er fornøyd og glad, har blank pels og hestens avføring er i form av faste hestepærer. Hvis avføringen plutselig begynner å lukte vondt og er løs, har ikke hesten det bra. Ta kontakt med en som er spesialist når det gjelder fôring av hest for å få hjelp til å legge om fôret slik at det passer for akkurat din hest og lage en ny fôrplan, eller ta kontakt med veterinær hvis tilstanden er sykelig. Fôrplanen er hestens meny, som forteller hvilke fôr, og hvilke mengder hesten skal ha hver dag.

Tips til fôring
Alt fôr som gis til hesten skal være av god kvalitet, friskt og skal lukte godt. Det skal ikke ha skarp lukt eller være fuktig. Støv kan være et tegn på at fôret er i ferd med å mugne, slikt fôr bør kastes. Dersom du er usikker på kvaliteten på fôret, er det lurt å ta kontakt med en person som har greie på fôr.

  • Hesten skal alltid ha tilgang på friskt vann og en saltstein.
  • Grovfôret (stråfôret) er hestens viktigste fôr, som den aldri kan unnvære. Regelen for grovfôr angir minst 1 kg ts-innhold/100 kg kroppsvekt/døgn.
  • Ikke gi hesten kraftfôr dersom den ikke trenger det.
  • Hvis hesten din er overvektig eller for tynn, må du forandre fôrplanen. Er hesten overvektig trenger den også mer mosjon.
  • Grovfôret skal fordeles jevnt i løpet av døgnet, omtrent 3-5 ganger pr døgn.

Riktig mengde kraftfôr – et sikkerhetsspørsmål 
Det betyr mye for sikkerheten at hesten får passe mengde kraftfôr. Dersom hesten blir overfôret med energirikt kraftfôr, kan det føre til en hest med altfor mye energi som kan bli vanskelig å håndtere. Det kan også føre til at hesten blir ukonsentrert og vanskeligere å trene. Det kan være fornuftig å minske mengden av kraftfôr dersom hesten skal hvile mer enn et par dager.

Dessuten er det viktig at hesten får komme ut hver dag og røre på seg i luftegården. Der kan den ”rase” av seg det verste, og kanskje leke med vennene sine før den skal ris.

X