Hestekunnskap

Fôring

Hesten er en gresseter, og i vill tilstand gresser den gjerne 16-18 timer hvert døgn. Fordi hesten har liten magesekk, bør den derfor fôres regelmessig og ofte, minst tre ganger daglig. Som rytter og hesteeier bør du vite en del om hvordan hestens fordøyelsessystem virker, og hva den trenger av næringsstoffer. Du bør vite hvilke fôrslag som er egnet for hester. Grovfôr av god kvalitet og tilstrekkelig mengde skal danne basis i fôringen. Det kan lønne seg å få hjelp til å sette opp en fornuftig fôrplan som er tilpasset hestens størrelse, alder, hold, temperament og ikke minst hvor mye og hvor hardt den blir trent. Dersom hesten er syk, skadet eller har fri fra ridning, skal du gi mindre kraftfôr, men ikke mindre grovfôr.

Utenom fôr trenger hesten fri tilgang til friskt og rent vann. Hesten kan drikke opp imot 50 liter hvert døgn.

Fôringsrutiner
Hester i en stall skal fôres til samme tid. Fôring utenom faste tider vil føre til uro i stallen og farlige situasjoner for mennesker som oppholder seg der. Under fôring, og mens hestene spiser, bør stallen være stengt for andre enn dem som fôrer. Dette er for å ivareta sikkerheten til menneskene i stallen, og ikke minst for at hestene skal få matro. Du skal ikke stelle hesten eller kose med den mens den spiser. Unngå å gi hesten fôr eller godbiter utenom fôringstidene. Hester som får godbiter fra hånda, vil fort kunne lære seg uvaner som å nappe og bite.

Fra “Forskrift om velferd for hest” (§ 21)
Hester skal ha fôr som i mengde og kvalitet dekker næringsbehovet, og som er av god hygienisk kvalitet. Ved løsdrift skal alle hester kunne ete samtidig dersom de ikke har fri tilgang på fôr eller det fôres individuelt. Det skal være mulighet til individuell fôring. Alle hester skal ha tilgang på tilstrekkelig grovfôr.

Alle hester skal ha tilgang på tilstrekkelige mengder drikkevann av akseptabel bakteriologisk og kjemisk kvalitet. Automatiske innretninger for tildeling av fôr og vann skal kontrolleres daglig.

X