Nyheter

Hestebiler før i tiden Publisert: 30.04.2015,  Sist endret: 30.04.2015

Hestebiler er noe man har hatt en god stund, også i Norge. Bildet over viser lasting av hest på en topp moderne hestebil anno 1930 i Oslo. Engelskmennene var tidlig ute med avansert transport av hest – en modell for en hestebil ble laget for godt over 100 år siden.

Jernbane og båt var vanlig transportmidler av hest inntil 1900-tallet – eller hestekrefter i form av firbente vesener. Fra slutten av 1700-tallet ble noen veddeløpshester i England transportert i spesialbygde vogner trukket av andre hester. I England var en modell for motorisert hestetransport laget i 1902, og i 1912 ble hestelastebiler produsert av firmaet Vincent Horse Boxes i Reading.

 

Krigen krevde raskere transport av skadde hester

Under første verdenskrig hadde den engelske hærs veterinæravdeling med seg transportvogner for syke hester til fronten. De brukte da friske hesters trekkraft – vognene var 2-hjuls eller 4-hjuls vogner som ble trukket enten av en stor shirehest eller to lettere hester i spann. Men dette var en langsom type transport, og gikk som regel med seg kun en pasient om gangen. Forholdene i krigen krevde snart en ny og raskere transport.   I 1915 sørget den engelske dyrebeskyttelsesorganisasjonen «Our Dumb Friends League» for at det ble sendt store biler til fronten i Frankrike. Bilens stallrom var bygget for to hester. Vegger og dører var polstret med tykke kokosmatter og på gulvet var det tverribber for fotfeste. Stallen kunne svinges til begge sider eller helt rundt og åpnes foran slik at hestene kunne gå rett ut av vognen når de skulle lastes ut. Utlastingen fra denne «ambulansen» gikk lett direkte inne på jernbanevogner for videretransport til hestelasaretter i de bakre linjene.

 

Denne typen heste-ambulanser ble brukt under første verdenskrig.

Denne typen heste-ambulanser ble brukt under første verdenskrig.

I årene frem til midten av 20-tallet kom det til flere nye vogntyper. De var dels lettere i bygning, dels hadde de lavere chassis slik at inn- og utlasting fra landeveien var mer bekvemt. Det ble også fremstilt enkle og billige vogner til bruk i byer og på gode veier, vogner som ble brukt til transport av både storfe, småfe og hest. I 1926 hadde Dyrebeskyttelsesforeningen i Bergen en bil for hestetransport.

 

X