Nyheter

“Hest – for folk flest!” Publisert: 05.04.2020,  Sist endret: 05.04.2020

Prosjektet «HEST – for folk flest» drives av Hest og Helse i samarbeid med NRYF og har til hensikt å utvikle et ukentlig aktivitetstilbud med hest for personer med nedsatt funksjonsevne. I tillegg til ridning/kjøring innebærer tilbudet andre fysiske aktiviteter i relasjon til stallen og hesten.

Tildeling forutsetter ukentlig aktivitetstilbud og at friluftsliv vektlegges. Det gjøres oppmerksom på at det ikke kan søkes om støtte til kjøp av hest.

Alle prosjekter må gjennomføres i tråd til myndighetenes til enhver tid gjeldende retningslinjer for smittevern.

Tilbudet er ikke et ordinært ridetilbud, men bygger på metoden å bruke stallen og hestens behov, som basis for aktiviteten. Stell av hest, leiing av hest til og fra luftegård, fôring, møkking, ridning/kjøring, er eksempler på aktiviteter som inngår i aktivitetstilbudet. Fra 2015 har prosjektet hatt spesielt fokusert på hest i naturen.

Prosjektet er finansiert av Miljødirektoratet, og bidrar med økonomisk støtte, fra kr. 5000,- til 25.000, til klubber i NRYF og medlemmer av Hest og Helse som igangsetter og gjennomfører aktiviteten – Hest for folk flest.

Les mer og søk her

X