Nyheter

HEST for folk flest – Tilskudd 2020 Publisert: 30.04.2019,  Sist endret: 01.04.2020

Prosjektet «HEST – for folk flest» drives av Hest og Helse i samarbeid med NRYF og har til hensikt å utvikle et ukentlig aktivitetstilbud med hest for personer med nedsatt funksjonsevne. I tillegg til ridning/kjøring innebærer tilbudet andre fysiske aktiviteter i relasjon til stallen og hesten.

Tilbudet er ikke et ordinært ridetilbud, men bygger på metoden å bruke stallen og hestens behov, som basis for aktiviteten. Stell av hest, leiing av hest til og fra luftegård, fôring, møkking, ridning/kjøring, er eksempler på aktiviteter som inngår i aktivitetstilbudet.

Tildeling forutsetter ukentlig aktivitetstilbud og at friluftsliv vektlegges. Det gjøres oppmerksom på at det ikke kan søkes om støtte til kjøp av hest.

Alle prosjekter må gjennomføres i tråd til myndighetenes til enhver tid gjeldende retningslinjer for smittevern.

Mer informasjon om prosjektet finner du her: http://www.rytter.no/klubb/aktiviteter/hest-for-folk-flest/

Prosjektet er finansiert av Miljødirektoratet, og bidrar med økonomisk støtte, fra kr. 5000,- til 25.000, til klubber i NRYF og medlemmer av Hest og Helse som igangsetter og gjennomfører aktiviteten – HEST for folk flest.

Alle som mottar støtte må rapportere på bruk av midlene innen 15. januar 2021, og vil motta eget rapporteringsskjema innen utgangen av året.

Vi oppfordrer klubber i NRYF og medlemmer av Hest og Helse til å søke om støtte innen fristen 15. juni 2020

Søknaden gjøres gjennom vårt søknadsskjema som du finner her innen 15. juni.

X