Nyheter

Grenutvalgsmedlemmer Publisert: 26.01.2016,  Sist endret: 11.03.2016

Har du selv lyst, eller kjenner du noen som har lyst til å være med å bidra i grenutvalgene våre? Ta kontakt med oss på elin@rytter.no hvis du har innspill til kandidater. Fristen for tilbakemelding er mandag 1. februar. Forslag på kandidat må begrunnes med relevant kompetanse innen aktuell gren.

X