Nyheter

Grenutvalget sprang søker nytt medlem Publisert: 06.05.2019,  Sist endret: 06.05.2019

I dag består grenutvalget i sprang av seks medlemmer. Da et medlem har blitt valgt inn som styremedlem i Forbundsstyret, søker vi hans erstatter.

Terje Rogne ble valgt inn som styremedlem i Forbundsstyret på Ryttertinget den 7.april. I den forbindelse har han trukket seg som grenutvalgsmedlem i sprang. På bakgrunn av dette søker vi nå hans erstatter.

I henhold til NIFs lov § 2- 4. Kjønnsfordeling, må medlemmet være en mann:
«(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved valg/oppnevning av mer enn tre personer skal velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.»

Grenutvalget består nå av:
Tonje M. Moe – Leder
Tony A. Hansen
Line Brusletto
Kristin Endresen
Hanne-Lill Steen

Grenutvalget sitt mandat finner du her.

Søkere kan sende mail til heidi@rytter.no innen 12.mai.

X