Nyheter

Grenutvalg voltige inviterer til dommerkurs i Oslo Publisert: 09.02.2016,  Sist endret: 09.02.2016

Dommerkurs er en del av voltigetrenerutdanningen i Norge. Målgruppen for kurset er voltigetrenere, tidligere dommere og andre som har kunnskap og interesse for voltige og som kan tenke seg å bli voltigedommere. 

Dato: 5.-6.mars 2016
Sted: Oslo. Lokaler tilpasses antall deltagere
Kursholder: Anna Andersson (SWE)     

Foreløpig tidsprogram
Lördag
9:30-12:00 Introduksjon til voltigedømming, klasser, KR-kunnskap
12:00-13:00- Lunsj
13:00-17:00 Obligatoriske og tekniske øvinger – teori og praktisk videodømming

Söndag
9:00-11:30 Bedømming  av hest, teori og praktisk videodømming
11:30-12:30- Lunsj
12:30-15:30 Kür – teori og praktisk videodømming
15:30-16:00 Avslutning 

Pris: kr 600 inkl lunsj
Voltigedommere – gratis
 

Påmelding til guvoltige@hotmail.com innen 28.februar
Vi trenger disse opplysningene:
Navn, alder, adresse, tlf / e-post, klubb. 

Hilsen Grenutvalget i voltige

X