Nyheter

Grenkonferanse og arrangørkonferanse feltritt 2019 Publisert: 17.12.2018,  Sist endret: 19.12.2018

Grenutvalget i feltritt (GU-F) inviterer til grenkonferanse og arrangørkonferanse i feltritt lørdag 9. mars 2019.

Konferansen er et forum for utøvere, trenere, foresatte, teknisk personell, arrangører, ildsjeler og andre som brenner for norsk feltritt.

Konferansens innhold (med forbehold om endringer):

Del 1: Grenkonferanse kl 1000 – 1600

 • Årsrapport  2019 v/ GU-F
 • Sportsåret 2018 v/ Piia Pantsu-Jönsson
 • Trening av feltrittshesten og forberedelse til konkurranse v/ Piia Pantsu-Jönsson
 • Utøveres tanker og opplevelser om trening, forberedelse og lagbygging
 • Omdømmebygging
 • Idrettens grunnverdier
 • Feltrittskortet
 • Reglementsendringer

Del 2: Møte for arrangører og teknisk personell kl 1600 – 1800

 • Gjennomgang av terminlisten 2019 med fordeling av teknisk personell.
 • «Stevne fra A til Å» (gjennomføring av et stevne)
 • Stevnegodkjenning
 • Ide-dugnad med fokus på tiltak for å:
  • Øke stevnetilbudet
  • Få flere stevneplasser
  • Øke treningstilbudet
  • Øke fokus på utdanning av teknisk personell

Detaljert program er under utarbeiding og publiseres når det nærmer seg.

X