Grener

Voltigelandslaget

Her finner du informasjon om de ulike landslagene for sesongen 2019.

Landslagsleder: Emilie Meyer Christensen og Lilly Weldingh
Trener: Emilie Meyer Christensen og Lilly Weldingh

Sportsplan for landslaget voltige 2019

Uttak til de ulike lagene gjøres pr 01.januar og 01.juli.

Utøvere som er tatt ut til landslag/satsningsgruppe plikter å delta på minimum ett nasjonalt stevner i tillegg til Norsk Mesterskap i løpet av året, for å ha grunnlag til å søke GU-V om økonomisk støtte. Unntak gjøres  ved dokumentert sykdom/skade.
Utøverne forplikter seg også til å delta på treningssamlinger i regi av GU-V og å bidra som trener på minst en breddesamling i året.

  • Landslag, senior individuell

Den enkelte utøver må ha oppnådd  6.0 eller høyere i to CVI** eller ***-stevner det gjeldende eller foregående år.

Landslag 2019 senior:
Anna Mossige
Kristine Åssveen

  • Landslag, junior individuell

Den enkelte utøver må ha oppnådd  6,0 eller høyere i ett CVIJ**-stevner det gjeldende eller foregående år.

  • Landslag, tropp

Troppen må ha oppnådd  5.0 eller høyere i to stevner det gjeldende eller foregående år.

Satsningsgruppe:

Dette er ryttere som har stabilisert seg gjennom konkurranser med et høyt resultatmål  og som landslagsleder anser som aktuelle til en landslagsplass på sikt. Her kan også ekvipasjer som landslagsleder mener har et godt potensiale tas opp, selv om ekvipasjen har hatt en kort konkurransetid sammen.

X