Grener

Sportsplan

Sportsplanen skal danne utgangspunktet for den videre satsing og talentutvikling innen
voltige i Norge. Planen revideres hvert år. Det tas forbehold om endringer i planen i løpet av perioden.

Formål

Formålet med sportsplanen er å utvikle et program som:
Bidrar til å øke rekrutteringen til voltigesporten
Generelt hever nivået i grenen
Forbereder og utdanner utøvere med tanke på internasjonal deltakelse
Tilrettelegger for sportslig måloppnåelse
Informerer utøvere og støtteapparat
Inspirerer til videre satsing

SPORTSPLAN-Voltige-2018

 

Grener

X