Grener

Landslag

Voltige_sportsplan_2017

Landslag / satsningsgruppe Voltige 2017

Uttak til de ulike lagene gjøres pr 01.januar og 01.juli.

Utøvere som er tatt ut til landslag/satsningsgruppe plikter å delta på minimum to nasjonale stevner i tillegg til Norsk Mesterskap i løpet av året, for å ha grunnlag til å søke GU-V om økonomisk støtte. Unntak gjøres  ved dokumentert sykdom/skade.
Utøverne forplikter seg også til å delta på treningssamlinger i regi av GU-V og å bidra som trener på minst en breddesamling i året.

  • Landslag 2017, senior individuell

Den enkelte utøver må ha oppnådd  6.0 eller høyere i to CVI** eller ***-stevner det gjeldende eller foregående år.

Utøvere: Ingen har oppnådd kravet pr. 1.2.2017

  • landslag 2017, junior individuell

Den enkelte utøver må ha oppnådd  6,0 eller høyere i ett CVIJ**-stevner det gjeldende eller foregående år.

Utøvere: Kristine Åssveen

  • landslag 2017, tropp

Troppen må ha oppnådd  5.0 eller høyere i to stevner det gjeldende eller foregående år.

 

 

Grener

X