Grener

Kvalifisering

Kvalifiseringskrav for hest:

Hesten må ha oppnådd 5,5 i ett nasjonalt stevne for å kunne meldes opp til CVI*/**-stevner og Nordisk mesterskap. For NM må hesten ha oppnådd minst 5,0 i ett stevne (A-klasse)

Generell informasjon:

De enkelte krav må være oppfylt og godkjent av GU-V før en utøver/tropp/hest kan meldes opp til ønsket stevne. Det er den enkelte utøvers/tropps-ansvarliges ansvar å sørge for at dokumentasjon på nådde kvalifiseringskrav fremvises for GU-V.

Individuelle utøvere, A-program (NM) CVI*, ** eller *** for internasjonale stevner.

Det er nye kvalifiseringskrav for 2019. Kvalifisering oppnådd etter 1.1.2018 gjelder.

Stevnetype

Kvalifiseringskrav – total oppnådd poengsum

Children / Junior Senior
NM 4.5 5,0
Nordisk Mesterskap 5.0 5.5
CVI1* 5.0 5,5
CVI2* 6,5(1) 6,5(2)
CVI3* 6,5(3)
EM /VM Junior 6,5(1)
EM senior 6,5  (4)

1) Kravet må oppnås på ett CVI 1*, CVIJ1*, CVICh1* eller 6,0 på ett CVICh2* jmf. FEIs reglement. Utøver må minst ha oppnådd poengsummen 6,0 på nasjonalt stevne før man kan melde  CVIjr2*/CVI2*
(Dersom CVIjr1* /CVI1* og CVIjr2*/ CVI2* er mulig  å melde på til samme stevne)

2) Kravet må oppnås  på ett CVI 1*, CVIj1* eller 6,0 i en runde på et CVIJ2*

3) Kravet må oppnås  på ett CVI 2* eller 7,0 i første omgang  på et CVIJ2* eller EMjr

4) Kravet må oppnås på to  CVI3*

Tropp, A-program, nasjonale kvalifikasjonskrav.

Kvalifikasjonskravene gjelder for A program for tropp. Kvalifikasjonen gjelder for to år; det vil si at hvis troppen oppnådde disse kravene i fjorårets sesong, gjelder de også for dette året. Kvalifiseringskravene må vises to ganger. En tropp kan bytte ut maksimalt 3 utøvere uten å måtte kvalifisere seg på nytt. For EM/VM må FEIs kvalifiseringsregler følges. Her gjelder FEI’s obligatoriske program.

Stevnetype

Kvalifiseringskrav – total oppnådd poengsum

NM 4.5
Nasjonale stevner utenfor Norge 4,5
CVI* 5.0
Nordisk mesterskap 5.0
VM og EM 5.5 (4)

4) Kravet må oppnås på ett CVI*-stevne i Europa.

Pas de deux, FEI-program, egne kvalifiseringsregler i hht. FEIs reglement.

X