Grener

Sportsutvalg Voltige (SU-V)

ReportasjeSportsutvalgene (SU) er NRYFs faginstans overfor utøvere, teknisk fagpersonell og skal for øvrig ivareta utvikling og styring av sin gren, avgrenset mot landslagsledelsens ansvarsområde. SU skal ivareta god informasjon og kommunikasjon med de aktive, og for øvrig bidra til å skape et godt miljø.

Mandat for Sportsutvalg Voltige (SU-V)

Maria Cassandra Housken  guvoltige@hotmail.com
Lilly Weldingh
Emilie Meyer Christensen
Kristine Jevne Berge
Marie Ovedal Birkeland
Merethe Rislå
X