Grener

Info til stevnearrangører

Teknisk personell liste dommer/banebygger 2018 finner du her.

Teknisk personell liste steward  finner du her.

Forslag stevneinvitasjon Norgesserien 2019 finner du her.

Statutter til Norgesserien 2019 finner du her.

Informasjon til arrangør av L- og E- stevner 2019 finner du her.

Premier og startavgifter L og E stevner 2019 finner du her.

Premier og startavgifter D stevner 2019:
Når denne skal brukes må det legges ut følgende info i stevne informasjon og påmelding:
På D-stevner gjelder: Når påmeldingsfrist har utløpt og antallet per dag ikke er mer enn 60 starter (per dag), kan man ta i bruk ny premie-mal (på D stevner ved færre en 60 starter per dag per arrangør*).
Premier og startavgifter D stevner ved færre en 60 starter per dag 2019 finner du her.

Oversikt bedømmelser KR II finner du her.

 

X