Grener

Sportsutvalg Sprang 2021 (SU-S)

Foto: Roger Svalsrød

Foto: Roger Svalsrød

Sportsutvalgene (SU) er NRYFs faginstans overfor utøvere, teknisk fagpersonell og skal for øvrig ivareta utvikling og styring av sin gren, avgrenset mot landslagsledelsens ansvarsområde. SU skal ivareta god informasjon og kommunikasjon med de aktive, og for øvrig bidra til å skape et godt miljø.

Mandat Sportsutvalg sprang SU-S (pdf) (12.11.20)

Handlingsplan Sportsutvalget sprang SU-S

Sportsutvalg Sprang 2021 (SU-S)

X