Grener

Grenutvalg Sprang (GU-S)

Foto: Roger Svalsrød

Foto: Roger Svalsrød

Grenutvalgene (GU) er NRYFs faginstans overfor utøvere, teknisk fagpersonell og skal for øvrig ivareta utvikling og styring av sin gren, avgrenset mot landslagsledelsens ansvarsområde. GU skal ivareta god informasjon og kommunikasjon med de aktive, og for øvrig bidra til å skape et godt miljø.

Mandat Grenutvalg sprang GU-S

Grenutvalg Sprang (GU-S)

X