Grener

Amatørklasser

Foto: Roger Svalsrød

Foto: Roger Svalsrød

I henhold til FEI’s regelverk (Article 1 requirements) så gjelder følgende regler for amatørklasser:

Ryttere kan delta i alle CSI amatørkonkurranser fra det året de fyller 14 år.

Ryttere fra det året de fyller 12 år til det året man fyller 13 år kan delta i CSI amatørkonkurranser så lenge høyden på hinder ikke er over 130cm (se JRs Art.255.2).
Norske ryttere kan delta i amatørkonkurranser i Norden fra det året de fyller 12 år fortsatt, men utenfor Norden er det fra det året man fyller 13.år

  • Hesteeier må enten være rytter eller rytters nærmeste familie.
  • Rytter må ha gyldig rytterlisens og være registrert i FEI sin database
  • Hest må ha FEI lisens og rir man CSIAM så trenger man ikke FEI pass i hjemlandet kun i utlandet. Rir man CSIAM på hjemmebane så trenger man kun FEI lisens ikke FEI pass.
    Rir man Amatør i utlandet så kreves FEI pass uansett. Rytter må ha Topplisens
  • Rytter kan ikke tjene penger på å ri hester for andre, ikke gi ridetimer, kan ikke ri sponsorhester eller drive annen kommersiell virksomhet med hest.

Amatørklasser på internasjonale stevner gir ikke championat poeng eller er tellende som kvalifiserende klasse. Dette ble vedtatt av Grenutvalget da amatørklasser ble innført for noen år siden. Årsaken til dette er at generelt sett blir disse klassene bygget for at amatørene skal få ha det hyggelig på store og flotte stevnearenaer og nivået legges mer opp etter nivået på de startende enn de reelle krav til klassehøydene. Dette gjelder også avstander, kombinasjoner og hinderutforming. Det gjelder heller ikke sportslig uttak for å ri i amatørklasser, slik som det gjelder til andre internasjonale stevner, i reglementsmessig forstand.

X