Grener

Amatørklasser

Foto: Roger Svalsrød

Foto: Roger Svalsrød

I henhold til FEI’s regelverk (Article 1 requirements) så gjelder følgende regler for amatørklasser:

  • Rytter kan delta fra og med det året de fyller 12 år i CSIAM-B i Norden utenfor Norden er det det året man fyller 13. år. Fra det året man fyller 14 år kan man ri CSIAM-A.
  • Hesteeier må enten være rytter eller rytters nærmeste familie
  • Rytter må ha gyldig rytterlisens og være registrert i FEI sin database
  • Hest må ha FEI lisens og rir man CSIAM-A så må man ha FEI pass på hjemmebane. Rir man CSIAM-B på hjemmebane så trenger man kun FEI lisens ikke FEI pass.
    Rir man Amatør i utlandet så kreves FEI pass uansett A eller B level.
  • Rytter må ha Topplisens
  • Rytter kan ikke tjene penger på å ri hester for andre, ikke gi ridetimer, kan ikke ri sponsorhester eller drive annen kommersiell virksomhet med hest.

Amatørklasser på internasjonale stevner gir ikke championat poeng eller er tellende som kvalifiserende klasse. Dette ble vedtatt av Grenutvalget da amatørklasser ble innført for noen år siden. Årsaken til dette er at generelt sett blir disse klassene bygget for at amatørene skal få ha det hyggelig på store og flotte stevnearenaer og nivået legges mer opp etter nivået på de startende enn de reelle krav til klassehøydene. Dette gjelder også avstander, kombinasjoner og hinderutforming. Det gjelder heller ikke sportslig uttak for å ri i amatørklasser, slik som det gjelder til andre internasjonale stevner, i reglementsmessig forstand.

X