Grener

Aldersbestemmelser/Kategorier

Norges Rytterforbund følger Norges Idrettsforbund sine barneidrettsbestemmelser.
De finner du her.

Følgende regler gjelder Baltic cup:
Ryttere som rir Kat 2 og kat 3 kan ri Baltic cup fra det året de fyller 11 år.
Man kan ri Kat 1 fra det året man fyller 12 år, dette er KUN på Baltic cup stevner i Norden.
Det samme gjelder for children ryttere, de kan ri Baltic cup fra det året de fyller 12 år.
Skal man ri internasjonale konkurranser for ponni/children utenom Norden er det fra det året man fyller 13 år.

NRYF’s Landsmesterskap kan du ri fra året man fyller 11 år.
KM kan man ri fra det året man fyller 11 år.
Mesterskap som NM/EM kan man ri fra det året man fyller 13 år.

Amatør:
Man kan ri CSIAM-B lower level fra det året man fyller 12 år kun i Norden. Utenfor Norden er det fra det året man fyller 13.år
Ønsker man å ri amatør CSIAM-A er det fra det året du fyller 14 år.

Nasjonale bestemmelser for alder og høyder i henhold til KR I:
– Ingen aldersgrense: t.o.m. 1,05 m
– 10 år: t.o.m. 1,10 m
– 11 år: t.o.m. 1,20 m
– 12 år: t.o.m. 1,25 m
– 13,14 og 15 år: t.o.m. 1,40 m
– 16 og 17 år: t.o.m 1,45 m
– 18 år – alle høyder

Internasjonale betegnelser og aldersgrenser:

CSIP Fra det året du fyller 13-16.år Alder på hest min 6 år
CSIJ Fra året du fyller 14-18.år Alder på hest min 7 år
CSICH Fra året du fyller 13-14.år Alder på hest min 6 år
CSIY Fra året du fyller 16 -21.år Alder på hest min 7 år
CSIU25 Fra året du fyller 16-25 år Alder på hest min 7 år
 CSI1* Fra det året du fyller 12 år, kun ri høyder i henhold til nasjonale bestemmelser i KR I.
Fra det året du fyller 14 år, andre åpne klasser max 140
Fra det året du fyller 18 år kan man ri Power and skill eller derby.
Alder på hest min 6 år
 CSI2* Fra det året du fyller 12 år, kun ri høyder i henhold til nasjonale bestemmelser i KR I.
Fra det året du fyller 14 år kan man ri 140 max.
Fra det året du fyller 18 år kan man ri Power and skill eller derby.
Alder på hest min 6 år
 CSI3*-CSI5* Fra det året du fyller 14 år kan man ri 140 max.
Fra det året du fyller 18 år kan man ri nations cup, Derby, Grand Prix, Power and Skill.
Alder på hest min 7 år
World cup finale Fra det året du fyller 18 år Alder på hest min 8 år
Nations cup finale Fra det året du fyller 18 år Alder på hest min 8 år
X