Grener

Sportsplan

Sportsplanen skal beskrive videre satsning innen Mounted Games-ridning i Norge. Planen er etablert første gang høsten 2012 og vil normalt revideres årlig etter fullført sesong. Forbundskapteinen forbeholder seg ved behov retten til å foreta endringer i planen i løpet av perioden.

Formålet med sportsplanen er å utvikle et program som:

  • Hever nivået i grenen.
  • Forbereder og utdanner ryttere med tanke på deltagelse internasjonalt.
  • Tilrettelegger for sportslig måloppnåelse.
  • Legger rammer for sportslig opptreden og god dyrevelferd.
  • Utvikler gode ambassadører og forbilder for norsk ridesport og Mounted Games.
  • Bidrar til økt rekruttering til norsk ridesport og Mounted Games
  • Informerer utøvere og støtteapparat

Sportsplan for Mounted Games 2019

Sofie Houge lener seg ned på Maestro

Grener

X