Grener

Det internasjonale Mounted Games forbundet

International Mounted Games Association (IMGA ) er det internasjonale forbundet for Mounted Games. Mounted Games i Norge fulgte lenge de intenasjonale reglene, men fikk i 2018 utviklet et norskt reglement beskrevet i KR som følges på alle norske stevner. På mesterskap som VM og EM er det IMGA-reglementet som gjelder.

IMGAs hjemmeside finner du informasjon om internasjonale mesterskap, regler, resultater etc. Resultater for nasjonale og internasjonale konkurranser ligger på www.gamespro.org.

Grener

X