Grener

Sportsutvalg (SU-MG)

Sportsutvalgene (SU) er NRYFs faginstans overfor utøvere, teknisk fagpersonell og skal for øvrig ivareta utvikling og styring av sin gren, avgrenset mot landslagsledelsens ansvarsområde. SU skal ivareta god informasjon og kommunikasjon med de aktive, og for øvrig bidra til å skape et godt miljø.

Mandat Mounted Games (SU-MG) (pdf)

Felles e-post: grenutvalget.mountedgames@gmail.com

       
     
 
       
     
       
     
     
       
     
       
     
     
     

 

Grener

X