Grener

Reise til utlandet?

Først må du bestemme deg for hvor du vil starte, og du må selvsagt være kvalifisert. (Se kvalifiseringsregler i KR). Hvis det er nasjonalt stevne (nasjonal klasse) i et av de nordiske landene, må du melde til arrangøren slik man gjør i Norge. Invitasjonen ligger på landets sider. Internasjonale klasser (FEI-klasser) meldes gjennom Nryf.

For å få hesten over grensen:

ATA-CARNET:
AVTALE OM FORENKLET GRENSEPASSERING FOR KONKURRANSEHESTER FRA DANMARK, SVERIGE, FINLAND OG NORGE – FRITAK FRA KRAV OM HELSEATTEST VED GRENSEPASSERING PÅ VISSE VILKÅR:

• Avtalen gjelder kun registrert konkurransehest som transporteres mellom Norge, Sverige, Danmark og Finland i den hensikt å delta i konkurransevirksomhet.

• Registrert konkurransehest fritas fra krav om helsesertifikat i forskrift om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av hestefamilien 31.12.1998 § 6.

• Fritak fra krav om helsesertifikat gjelder fra fem døgn før første konkurransedag til fem døgn etter siste konkurransedag.

• Med hesten skal følge bekreftet konkurransepåmelding samt hestepass utstedt av godkjent dyreregister(stambok).

• Ved konkurranser som krever stevneveterinær skal denne besiktige hesten og datere samt signere dokumentet som bekrefter hestens deltagelse i konkurranse. Ved andre konkurranser skal overdommer attestere at hesten har deltatt i konkurranse.

• Øvrige krav i forskrift om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien av 31.12.1998 nr 1488 gjelder uavkortet.

Definisjoner: Konkurransevirksomhet: Deltagelse i konkurranser i form av trav-, galoppløp, sprang, dressur, feltritt, kjøring, distanseridning, ridekonkurranser med islandshest, konkurranser i westernridning. Konkurransepåmelding: Dokument som bekrefter hestens deltakelse i konkurranse slik som bekreftet påmelding eller startliste. Hestepass: Identitetsdokument i samsvar med godkjente (reinavla/registrerte) dyr av hestefamilien 13.1.1999 nr. 67-vedlegg 3 og kommisjonsvedtak 2000/68/EØF. Godkjent dyreregister (stambok): Instans godkjent av Mattilsynet i samsvar med kommisjonsvedtak 92/353/EØF og forskrift om godkjente (reinavla/registrerte) dyr av hestefamilien 13.1.1999 nr. 67 § 4, til å føre register (stambok) for hest.

Hester som skal ut av Norge skal i prinsippet tolles ut og inn. Toll er 25% av hestens verdi. Dette kan gjøres på forskjellige måter:

Det kan deponeres på tollstasjonen, og fås tilbake ved hestens tilbakeførsel til Norge. (Kan ta litt tid å få pengene ). Man kan engasjere et spedisjonsfirma til å fylle ut papirer som må til, eller man kan gjøre det selv..

Eller man kan kjøpe et carnet, enten gjennom et firma, eller det enkleste: gjennom Nryf. Egenandelen er ganske høy, så de fleste ønsker å stå på et carnet sammen (spleise). Står du på et carnet trenger bare den som er ansvarlig for carneet å fylle det ut for hver reise.

Går reisen til Sverige trenger du bare å kjøre innom den Svenske tollen på vei inn i Sverige, og den norske på vei hjem. Til Danmark må du innom begge tollstasjoner begge veier. Er du på felles carnet må alle passere over samme tollstasjon, hvis dere skal reise samme tid.

Husk også å sjekke reglene for transport i det landet du skal til, og evt de landene du kjører gjennom! Det er meget sannsynlig at du trenger kompetansebevis som godkjent transportør/dyretransportsjåfør, og at hestebil/lastebil/hestehenger må være godkjent for langtransport.

X