Grener

Sportsplan kjøring

Sportsplanen skal danne utgangspunktet for den videre satsing og talentutvikling innen kjøringen i Norge. Planen revideres årlig. GU-K forbeholder seg retten til om nødvendig å foreta endringer i planen i løpet av perioden i samarbeid med sportssjef og andre konsulenter.

Vår visjon: ”Vi går for medaljer!”

Grunnlaget for visjonen er at:
• Resultatene skal skapes gjennom samarbeid og hardt arbeid ved hjelp av klare, utvetydige målsettinger.
• Det skal ikke brukes farlige/forbudte stoffer (doping) for å oppnå bedre resultater
• Utdannelsen av hest skal skje på forsvarlig måte, samt at NRYFs etiske regler for
omgang av hest overholdes.

Sportsplan kjøring 2018

 

Grener

X