Grener

Sportsplan kjøring

Sportsplanen skal danne utgangspunktet for den videre satsing og talentutvikling innen kjøringen i Norge. Planen revideres årlig. GU-K forbeholder seg retten til om nødvendig å foreta endringer i planen i løpet av perioden i samarbeid med sportssjef og andre konsulenter.

Vår visjon: ”Vi går for medaljer!”

Grunnlaget for visjonen er at:
• Resultatene skal skapes gjennom samarbeid og hardt arbeid ved hjelp av klare, utvetydige målsettinger.
• Det skal ikke brukes farlige/forbudte stoffer (doping) for å oppnå bedre resultater
• Utdannelsen av hest skal skje på forsvarlig måte, samt at NRYFs etiske regler for
omgang av hest overholdes.

Sportsplan kjøring 2019

Utøverkontrakt blir sendt ut til de aktuelle utøverne når de melder til et stevne som krever dette.

Grener

X