Grener

Intro til kjøresporten

For å gjøre det litt lettere å komme i gang med kjøring, både for klubber og utøvere har vi laget en liten forklaring til dere. Gu-K har laget en  presentasjon (pdf) som kan brukes av kretser/klubber som vil igang med kjøring.

Miniklasse

Foto: Roger Svalsrød

Foto: Roger Svalsrød

Miniklasse er en introduksjon til ridesportens gren kjøring, og her kan nye kusker og hester delta. Miniklasse gjennomføres på vanlig kjørestevne, men på et meget lavt nivå. Det er utarbeidet et eget hefte, Kjøring – Miniklasse (pdf), som beskriver hva miniklasse er, og hvordan det arrangeres.

Lett/Middels/Vanskelig klassenivå
For noen er Miniklasse den første introduksjonen til kjøresporten. Andre velger å starte lett med en gang. Vi anbefaler derfor arrangører av stevner på lavt nivå ha med både miniklasse og lett i samme stevne. Det er derfor viktig for nye utøvere, trenere og arrangører å kjenne til hva som inngår i disse klassene, og hva som kreves.

Kjørekonkurranser består normalt av tre faser; Dressur, maraton og presisjon. Poengene for alle tre fasene legges sammen og danner resultatet. Mange klubber vil arrangere over to dager, og da går dressur og presisjon på en dag og maraton på neste. Det er og populært å kjøre dressur og presisjon på en dag, der ett eller to maratonhinder er innlagt i presisjonen. Denne dømmes da vanligvis som presisjon.

Sikkerhet

I kjørekonkurranser legges det stor vekt på sikkerhet. Dette gjelder kusker, arrangører, stewarder, medhjelpere og publikum. De mest vanlige ulykkene oppstår ved at kusken mister kontrollen over hesten på grunn av for høy hastighet eller fordi utstyr går i stykker. Hester som ikke er vant med å være på en stevneplass er de som mest sannsynlig kommer ut av kontroll. Det er derfor viktig at medhjelper og kusk jobber sammen som et team og vet hva som skal gjøres i en nødssituasjon / ulykke.

Noen generelle tips vedrørende sikkerheten:

  • Sjekk vogn og seletøy før du kjører.
  • Kjør i et tempo der du har kontroll.
  • Planlegg veiene dine – unngå brå vendinger.
  • Kjør aldri i et raskere tempo enn skritt tempo rundt stallene og mellom banene til/fra start/mål.
  • Hold avstand til andre utøvere og til publikum.
  • Følg instrukser fra stewarder og teknisk personell.
  • Før konkurransen starter, gå til sekretariatet og få startlister for alle fasene i konkurransen.

Sørg for at du vet hvilket startnummer du har og når de ulike fasene starter. Forsikre deg om at du vet når og hvor du skal være, og sørg for at du har nok tid til å sele på hesten og varme opp. Beregn også tid for å komme fra oppvarmingen og til konkurransebanen. Sjekk på forhånd hvor lang tid det tar å komme dit. De fleste arrangører vil at utøverne skal være på plass til start i hver fase 10 minutter før starttiden.

Dressur konkurransen (A-konkurransen)

For enhver deltaker, dommer, trener eller stevnearrangør i kjøredressur er det viktig å vite forskjellen på bedømmelsen av de ulike dressurkonkurransene. I bedømmelsen for lett klasse til og med vanskelig, blir det vektlagt likt hvordan hesten / ponnien beveger seg og hvordan kusken kjører/presentasjon.

Det som legges til grunn for bedømningen, er det tekniske i øvelsene – dvs om hesten gjør det som står skrevet i programmet, sammen med en kombinasjon av hestens grunnkvalitet og hvor godt den er trent i henhold til treningsskalaen.

Treningsskalaen (pdf) deles inn i tre deler:

  1. Utvikling av forståelse og tillit. Med fokus på rytme, løsgjorthet og kontakt.
  2. Utvikling av skyvkraft, med fokus på løsgjorthet, kontakt og aksept av bittet,fremadbydning og retthet.
  3. Utvikling av bærkraft, med fokus på fremadbydning, retthet og samling (balanse).

Resultatet er en hest som responderer og er “gjennom”.

Maratonetappen – (B-konkurransen)

Foto: Roger Svalsrød

Foto: Roger Svalsrød

Selve maratonkonkurransen er delt inn i etapper, som kjøres i ulike gangarter og tempo.

De fleste konkurranser inneholder maraton med tre seksjoner. I Lett klasse er det mulig å ha med bare den siste; E-etappen. Alle stevner vil naturlig nok variere noe, og arrangøren kan redusere eller øke tillatt tid i maraton avhengig av terreng, nivå i klassen, og forhold. I Konkurransereglementet for kjøring, KRIX vil du finne tabeller som forteller regelverket for maksimum lengde for strekningene, tempo og maksimum totallengde.

Om du overskrider tiden, får du straffepoeng. Det gjelder også om du kjører raskere enn minimumstiden, som er 2 minutter mindre enn tillatt tid. Du har derfor et 2 minutters “vindu” hvor du kan fullføre strekken uten å pådra deg straffepoeng. I skrittetappen er det ingen minimumstid, men om du overskrider maksimumstiden får du straff. Om du (med hensikt) traver på denne strekken, blir du diskvalifisert.

Etter skrittetappen er det en ti minutters pause før start på E-etappen som er den siste strekken. Etappen kjøres i valgfri gangart, unntatt de siste 500 meterne som må kjøres i trav. Det er i denne delen hindrene ligger. Her er det et 3 minutters “vindu” hvor du kan være innenfor uten å pådra deg straffepoeng.

Som nevnt ovenfor, kan lengden kortes eller lenges noe, avhengig av nivået i klassen, kuskenes erfaring og andre forhold.

Det er en god ide å sjekke at medhjelperens/groomens klokke er synkronisert med den offisielle stevnetiden. I tillegg er det lurt å ha med en stoppeklokke og gjerne i reserve. Følg med på høyttaler for beskjeder og sjekk oppslagstavler jevnlig for eventuelle beskjeder. De fleste arrangører vil at ekvipasjene skal være på plass ved startområdet 10 minutter før start. På noen stevner brukes elektronisk tidtaking. Hesten får da en brikke festet på selen før start.

Foto: Roger Svalsrød

Foto: Roger Svalsrød

Sørg for å ha god tid til påseling og for å komme til start. Sjekk at vogn og sele er i orden. Husk hjelm, sikkerhetsvest og hansker. Og stoppeklokken. Sjekk hesten/ponnien, spesielt ben og skoning. De(n) bør ha på beskyttende bandasjer/boots.

Ved starten på den første etappen, får du et kort – ofte kalt “green card”. Her står ekvipasjenummeret ditt. Ved manuell tidtaking vil tiden du bruker påføres kortet og ved mål samles kortet inn og brukes til å kalkulere resultatet. I maraton er det groomens oppgave å følge med på tiden, og forsikre seg om at du kommer
innenfor det tillatte tidsvinduet. Ved start er det en nedtelling, og groomen skal starte stoppeklokken ved 0.
Maratonløypen er merket med retningspiler og kilometermerker.

Tabellen for utregning av tid (pdf) hjelper deg til å finne ut når du skal passere hvert kilometermerke. Dette gir deg så en indikasjon på om du skal kjøre fortere eller langsommere, slik at du kan komme i mål på korrekt tid. Hvert hinder kjøres på tid, og inneholder porter som skal passeres i riktig sekvens. Så snart en port er kjørt, blir den “død” og kan passeres i hvilken retning man vil. Noen ganger kan det forekomme “rivbare deler” som rives om de blir truffet av hest eller vogn. Man får da straffepoeng når man river. Andre hinder kan inneholde vann eller en bro for å teste kuskens ferdigheter.

Hensikten med et hinder er å finne raskest vei gjennom alle portene i korrekt sekvens. Det vil ofte være flere mulige veier å kjøre. Erfaringsmessig lønner det seg å velge en vei der man kan holde jevnt tempo. Kusk og groom bør gå hindrene før start, der de velger ut hvordan de vil kjøre. Straffepoeng gis for hvor lang tid man bruker i hvert hinder, og om man river. Videre blir det gitt straffepoeng om medhjelperen forlater vognen og andre hendelser.

Presisjon (E-konkurransen)

Vognens sporvidde er viktig. Hvis vognen er for smal, vil den ha lett for å velte. Se Konkurransereglement Kjøring, KR IX for nærmere spesifikasjon av krav og hva som er tillatt. Sporvidden kontrollmåles normalt før du kjører inn på presisjonsbanen. Sporvidden måles rett over bakken, på utsiden av bakhjulene.

Resultatberegning

I dressurkonkurransen gis det opp til karakter 10 for hver øvelse/bedømningspunkt. Alle karakterer legges sammen, og omregnes til straffepoeng. Ved feilkjøring og lignende tillegges ytterligere straffepoeng.

I maraton gis det straff for overskredet tid i alle etappene, og for å komme under tidsgrensen i etappe A og E. I tillegg gis straffepoeng for hvert sekund i hindrene. På toppen av dette, kommer straffepoeng påført i form av riv og andre feil i hindrene.

Til slutt i konkurransen, legges poengene fra alle tre fasene sammen. Normalt henges det opp foreløpige resultater underveis i konkurransen, slik at alle som vil kan følge med på hvordan det går.

Ta vare på hesten!

KJøring fra Wenche_10489671_10154357598675167_3018506281613506105_nFør og etter konkurransen, og på oppvarmingen. Mange kusker er vant med å ri hestene sine. Noen av de rir ofte uten hjelm. Vi vil derfor minne om at det er hjelmpåbud på hele stevneplassen, for alle som sitter på en hest. Det er hjelmpåbud i alle strekkene i maraton – også etter ekvipasjen har passert mållinjen.

Videre minner vi om at utøverne må ta vare på hesten sin når den er på stevneplassen. Den skal ha vann og stell slik som den får hjemme. Sjekk at boksdøren er ordentlig lukket før du forlater den, og at du har husket å ta ut alt utstyr fra boksen – inkludert leietau og grime.

Vis hensyn til de andre.

En annen ting som er viktig å huske på – er at alle må ta hensyn til de andre konkurrentene. Nykommere synes ofte det er litt skremmende når 5de kommer til en ny plass og møter “erfarne” hestefolk. Om du møter noen du synes gjør ting de ikke skal med hesten sin, eller at du føler at noen “tar stor plass”, kan du si ifra. Om du ønsker å være anonym – er det helt i orden. Ta kontakt med steward, kuskerepresentant, overdommer eller noen andre du kjenner på stevneplassen og si ifra. På den måten kan de som er ansvarlige få beskjed og gjøre noe med det. Om det er noe du ikke forstår – så husk at ingen spørsmål er dumme.

Det at du føler deg velkommen på stevneplassen er veldig viktig for arrangøren og for sporten vår, og vi vil veldig gjerne at du skal føle deg trygg når du kommer og starter.

Advarsel

Konkurransekjøring er sterkt vanedannende og kan ta over ditt liv.
Grenutvalg Kjøring tar ikke noe ansvar for at nye kusker får en helt ny vennekrets,
bruker all sin tid på å delta på stevner og dekorerer huset med rosetter!

X