Grener

Grenutvalg (GU-K)

Foto: Roger Svalsrød

Foto: Roger Svalsrød

Grenutvalgene (GU) er NRYFs faginstans overfor utøvere, teknisk fagpersonell og skal for øvrig ivareta utvikling og styring av sin gren, avgrenset mot landslagsledelsens ansvarsområde.

GU skal ivareta god informasjon og kommunikasjon med de aktive, og for øvrig bidra til å skape et godt miljø.

Mandat for Grenutvalg Kjøring (GU-K)

Navn

Verv

E-post

Telefon

Lene Kragh Grenleder lene@alnaridesenter.no 91865337
Janne Hetle  jackogpoden@hotmail.com
92441175
Trond Syvertsen
trosyver@online.no
99267781
Harald  Løtuft  harald.lotuft@sfj.no  99225151
Aud Røhne Godkjenning av stevneinvitasjoner aud@norumgard.no 97511972
Ellen Olsen 123ellenolsen@gmail.com
48282143
Marte Sneeggen Godkjenning av stevneinvitasjoner
martesne@hotmail.com
98040099

 

X