Grener

Kort om NIHF

LOGO_NIHFNorsk Islandshestforening, NIHF, ble stiftet på Hamar i 1970. Det hele startet med en gruppe Islandshestvenner som gikk sammen og dannet grunnlaget for NIHF. Selv om medlemstallet var beskjedent, var entusiasmen desto større og interessen spredte seg som ringer i vannet. Det oppsto ganske snart lokallag rundt om i landet som arrangerte stevner og kurs for sine medlemmer.

Fram til 1985 var NIHF en organisasjon bygget på enkeltmedlemskap, men fra årsmøtet 1985 er lokallagene direkte tilsluttet NIHF og enkeltmedlemmer bare medlemmer gjennom sitt lokallag.

NIHF er igjen medlem av den internasjonale Islandshestforeningen FEIF; Föderation Europäischer Islandpferde Freunde. Initiativet til  FEIF ble tatt av Gunnar Bjarnasson fra Island og foreningen ble grunnlagt i 1969.

Grener

X