Grener

Islandshest

Islandshest_piktogramNorsk Islandshestforening (NIHF) er gjennom en samarbeidsavtale tilknyttet Norges Rytterforbund, og herunder medlem av Norges Idrettsforbund. Alle lokallag tilknyttet NIHF er også rideklubber og idrettslag under Norges Rytterforbund og Norges Idrettsforbund. NIHF er en sammenslutning av lokallag som driver ridesport med islandshest i Norge.

NIHF er videre tilsluttet den internasjonale islandshestforeningen FEIF (International Federation of Icelandic Horse Association). NIHF sine konkurranseregler er tilpasset de til enhver tid gjeldende internasjonale konkurranseregler for islandshest vedtatt av FEIF, som igjen utformer sine regler på bakgrunn av prinsippene i FEI (The Fédération Equestre Internationale).

Elise Lundhaug og Hvinur fra Holtsmuli Foto: Hesteguiden.com

Tølt og pass gjør hesten unik

Foruten de mest kjente gangartene skritt, trav og galopp, behersker islandshesten i tillegg tølt og pass. En islandshest skal minst være 4-gjenger, det vil si den må kunne tølte. Det finnes også mange hester som mestrer pass. Disse såkalte 5-gjengerne anbefales først og fremst til den mer øvede rytter.

I tølt setter hesten ett ben i bakken om gangen som i skritt, men flytter vekten fra et ben til det neste slik at hesten “ruller” seg frem. På grunn av denne hurtige firtaktsbevegelsen uten svevmoment er denne gangarten meget behagelig for rytteren.

Pass er en totaktig bevegelse hvor hesten flytter samsides benpar samtidig. Pass i langsomt tempo er uønsket, men i sin fulle utvikling blir denne gangarten hos temperamentsfulle hester til flyvende pass – lynrask veddeløpspass på 250 meters bane kan gå unna på 20 sekunder.

ISLANDSHEST_DSC_5606StianPedersen_og_Globus_FotoMetteSattrup

Stian Pedersen og Globus fra Jakobsgården. Foto: Mette Sattrup

Konkurranser

Islandshesten går gangartskonkurranser på en oval bane (250-300m lang), og passløp foregår på et langstrekke. Det finnes ulike disipliner man kan starte som deles inn i 4-gang, 5-gang og forskjellige tølt og pass disipliner. Disiplinene er delt inn i forhold til alder; Barn, Junior (13-16 år), Ungrytter (15-21 år) og Senior (16+ år).

Kraft – Vilje – Utholdenhet

Grener

X