Grener

Satsingsplan

Satsingsplanen skal danne utgangspunktet for den videre satsing og talentutvikling innen ridning og  kjøring for funksjonshemmede (FH)  i Norge. Satsingsplanen omfatter FH-ryttere/-kusker som er med i Satsingsgruppen og som har egen hest eller fri tilgang til lånt hest. Planen revideres per 31.12 hvert år.

Formålet med Satsingsplanen er å tilrettelegge for sportslig måloppnåelse til de som har forutsetninger for og ønsker om å satse mot toppidretten.

Grenutvalget for funksjonshemmede (GU-FH) forbeholder seg retten til, om nødvendig, å foreta endringer i planen i løpet av perioden.

Satsingsplan 2018

 

Grener

X