Grener

Dressurprogram FH

Her finner du oppdaterte dressurprotokoller for FH-dressur med endringer fra 2. mai 2018. For 2018 er det gjort mindre justeringer i det individuelle programmet (Nivåklasse 3) i alle grader, samt Grad 4 kür.

I tillegg er det fra 2018 introdusert FEI “Intro” program i alle grader. Dette er tester på et lavere nivå, til bruk på lokale stevner og for nye FH-ryttere. Alle de nye programmene har årstallet 2018 i tittelen.

Selv om det er gjort mye for å unngå feil, kan feil allikevel snike seg inn. Meld gjerne fra hvis du oppdager noe du mener er feil til nryf@rytter.no

Gyldige FH dressurprogrammer fra 2.5.2018

Gjeldende FH-dressurprogram fra 2. mai 2018:
Grad I:
FH 1 – FEI PE Grad I Novice A 2017 (Skritt LB)
FH 2 – FEI PE Grad I Novice B 2017 (Skritt LB)
FH 3 – FEI PE Grad I Team 2017 (Skritt LA)
FH 4 FEI PE Grad I Individuell 2018 (skritt LA)
FH 5 – FEI PE Grad I Kür 2017 (Skritt LB)
FH 26 FEI PE Intro A Grad I 2018 (skritt LC)
FH 27 FEI PE Intro B Grad I 2018 (skritt LC)
Grad II:
FH 6 – FEI PE Grad II Novice A 2017 (Trav LB)
FH 7 – FEI PE Grad II Novice B 2017 (Trav LB)
FH 8 – FEI PE Grad II Lag 2017 (Trav LB)
FH 9 FEI PE Grad II Individuell 2018 (trav LA)
FH 10 – FEI PE Grad II Kür 2017 (Trav LB)
FH 28 FEI PE Intro A Grad II 2018 (trav LC)
FH 29 FEI PE Intro B Grad II 2018 (trav LC)
Grad III:
FH 11 – FEI PE Grad III Novice A 2017 (Trav LB)
FH 12 – FEI PE Grad III Novice B 2017 (Trav LA)
FH 13 – FEI PE Grad III Team 2017 (Trav LA)
FH 14 FEI PE Grad III Individuell 2018 (trav LA)
FH 15 – FEI PE Grad III Kür 2017 (Trav LA)
FH 30 FEI PE Intro A Grad III 2018 (trav LC)
FH 31 FEI PE Intro B Grad III 2018 (trav LB)
Grad IV:
FH 16 – FEI PE Grad IV Novice A 2017 (Galopp LB)
FH 17 – FEI PE Grad IV Novice B 2017 (Galopp MC)
FH 18 – FEI PE Grad IV Team 2017 (Galopp MC)
FH 19 FEI PE Grad IV Individuell 2018 (galopp MC)
FH 20 FEI PE Grad IV Kür 2018 (Galopp MC)
FH 32 FEI PE Intro A Grad IV 2018 (galopp LC)
FH 33 FEI PE Intro B grad IV 2018 (Galopp LC)
Grad V:
FH 21 – FEI PE Grad V Novice A 2017 (Galopp MC)
FH 22 – FEI PE Grad V Novice B 2017 (Galopp MC)
FH 23 – FEI PE Grad V Team 2017 (Galopp MC)
FH 24 FEI PE Grad V Individuell 2018 (galopp MC)
FH 25 – FEI PE Grad V Kür 2017 (Galopp MB)
FH 34 FEI PE Intro A Grad V 2018 (galopp LB)
FH 35 FEI PE Intro B Grad V 2018 (galopp LB)

Klasseoppsett for FH-nivåklasser:

FH Nivåklasse 1 (Novise A-Programmer 2017):
Grad I novice A 2017 (Skritt LB)
Grad II Novice A 2017 (Trav LB)
Grad III Novice A 2017 (Trav LB)
Grad IV Novice A 2017 (Galopp LB)
Grad V Novice A 2017 (Galopp MC)

Dette er programmer med lett vanskelighetsgrad. Rytterne melder til FH Nivåklasse 1, men presiserer hvilken grad de skal ri: f. eks. ”Klasse 1; grad 2 Novice A – program”. Dersom arrangøren kun har 20×40 m ridebane tilgjengelig, så kan grad IV og grad V konkurrere i alternative programmer “Intro B” på kort bane.

FH Nivåklasse 2 (Lagprogrammer 2017):
Grad I Team 2017 (Skritt LA)
Grad II Team 2017 (Trav LB)
Grad III Team 2017 (Trav LA)
Grad IV Team 2017 (Galopp MC)
Grad V Team 2017 (Galopp MC)

Rytterne melder til FH Nivåklasse 2, men presiserer hvilken grad de skal ri (som over) Grad 4 og 5 programmene i nivåklasse 2 og 3 skal bruke 20 x 60m bane der det er angitt 20 x 60 m bane i programmet.

FH Nivåklasse 3 (Individuelle programmer 2017):
Grad I Individuell 2017 (Skritt LA)

Grad II Individuell 2017 (Trav LA)
Grad III Individuell 2017 (Trav LA)
Grad IV Individuell 2017 (Galopp MC)
Grad V Individuell 2017 (Galopp MC)

Rytterne melder til FH Nivåklasse 3, men presiserer hvilken grad de skal ri (som over).Grad 4 og 5- programmene i nivåklasse 2 og 3 skal bruke 20 x 60m bane der det er angitt 20 x 60 m bane i programmet.

FH Nivåklasse Kür klasse 2017:
Grad I Kür 2017 (Skritt LB)
Grad II Kür 2017 (Trav LB)
Grad III Kür 2017 (Trav LA)
Grad IV Kür 2017 (Galopp MC)
Grad V Kür 2017 (Galopp MB)

Rytterne melder til FH Nivåklasse Kür, men presiserer hvilken grad de skal ri (som over) Grad 4 og 5-programmene i nivåklasse kür skal ris på 20 x 60m bane, mens grad 1-3 ris på 20 x 40 m.

FEI Para-Dressage tests (på engelsk) finnes her:
http://inside.fei.org/fei/your-role/organisers/p-e-dressage/tests

Kjøring

FH Dressurtest FH (FEI nr 4 FH)

X