Grener

Kvalifiseringskrav

Alle NM FH klasser er åpne for kvalifiserte ryttere som er klassifisert for den aktuelle grad. Ekvipasjen må minst ha oppnådd 60 % i det individuelle programmet to ganger på minst L-stevne i løpet av de to siste kalenderår, jfr. Konkurransereglement, FH.

NB! For kvalifisering til NM 2019 teller resultater oppnådd i de gamle mesterskapsprogrammene i perioden 1.1.2017 – 1.3.2017, samt resultater oppnådd i de nye programmene etter 1.3.2017.

Grener

X