Grener

Nivåklasser

Nivåklasser for funksjonshemmede ryttere er innført av tre grunner:

Foto: Roger Svalsrød

Foto: Roger Svalsrød

1. FH-rytter kan ri et FH-program tilsvarende vedkommendes ridetekniske nivå uavhengig av hvilken grad vedkommende er klassifisert i. Dette gir rytter anledning til å starte stevner på det nivå han/hun er til enhver tid, som et ledd i en utdanningstrapp frem til rytter når det nivå samsvarende med hans/hennes klassifiseringsgrad.
UNNTAK: Ved alle mesterskap (NM/HM/KM) må rytter ri den grad vedkommende er klassifisert i.

2. FH-ryttere får anledning til å ri ”sine” program og således får verdifull stevneerfaring på vei mot en eventuell nasjonal/internasjonal karriere.

3. FH-ryttere på stevner er som regel ikke mange og det er tilstrekkelig med én startende for at klassen kan gjennomføres (jfr. KR-FH). Innføring av Nivåklasser gir arrangør anledning til at to eller flere klasser kan slås sammen. Innbyrdes plassering avgjøres ved at den med høyest resultatprosent vinner uavhengig av hvilken grad/program vedkommende rir.

FH Nivåklasser deles inn i 4 nivå:

FH Nivåklasse 1 (Novise-Programmer):
Dette er programmer med lett vanskelighetsgrad. Rytterne melder til FH Nivåklasse 1, men presiserer hvilken grad de skal ri: f. eks. ”Klasse 1; grad 2 Novice program”.

FH Nivåklasse 2 (Lagprogrammer):
Rytterne melder til FH Nivåklasse 2, men presiserer hvilken grad de skal ri (som over).

FH Nivåklasse 3 (Individuelle programmer):
Rytterne melder til FH Nivåklasse 3, men presiserer hvilken grad de skal ri (som over).

FH Nivåklasse Kür klasse

Gratis dommer på dressur- og kjørestevner

Det er viktig at også funksjonshemmede ryttere gis anledning til å ri på stevner.
Grenutvalg Funksjonshemmede (GU-FH) ønsker derfor å oppmuntre alle arrangører av dressur- og kjørestevner til å sette opp egne klasser for funksjonshemmede ryttere på sine stevner.

Informasjon til arrangører av Nivåklasser. (Obs! Endret fra 1/1 2016)

Klubber som setter opp FH Nivåklasser på sine D-/L-/E-stevner kan få dekket følgende av GU-FH:
1) Godtgjørelse til én dommer per dag/stevne med FH-klasse (ihht NRYFs satser). Denne dommeren kan gjerne dømme andre klasser på samme stevne.

Kravene som stilles for å få tildelt støtte er:
1) FH Nivåklasser må være satt opp i den godkjente Stevneinvitasjonen.
2) FH Nivåklasser må gjennomføres på stevnet med minimum én fysisk startende i hver av klassene (jfr. KR-FH).
3) Det er påkrevd at klubben har organisasjonsnummer (er registrert i Brønnøysund) for å motta denne støtten.
4) Etter avsluttet stevne, sendes skjemaet Søknad og rapporteringsskjema arrangørstøtte FH nivåklasser  i utfylt stand, samt resultatliste (eller link til resultatliste i HPnett) til NRYF v/ nryf@rytter.no

For nærmere informasjon, ta kontakt med GU-FH v/ Hege E. Sætre, hege.elisabeth.satre@ue.no

Grener

X