Grener

Kvalifiseringskrav

Alle HM-D-FH-klassene er åpne for kvalifiserte ryttere som er klassifisert for den aktuelle grad. Ekvipasjen må minst ha oppnådd 58% i høyeste klassenivå HM-D-FH går i en gang på minst D-stevne i løpet av de to siste kalenderår. Kür er ikke kvalifiserende.

Grener

X