Grener

Kvalifiseringskrav

Alle HM-D-FH-klassene er åpne for kvalifiserte ryttere som er klassifisert for den aktuelle grad. Ekvipasjen må minst ha oppnådd 58% i høyeste klassenivå HM-D-FH går i en gang på minst D-stevne i løpet av de to siste kalenderår. Kür er ikke kvalifiserende.
Jfr. Konkurransereglement FH

Viser også til KR I Kap. 5, § 151.2 

NB! For kvalifisering til HM 2018 teller resultater oppnådd i de gamle mesterskapsprogrammene i perioden 1.1.2017-1.3.2017, samt resultater oppnådd i de nye programmene etter 1.3.2017.

Grener

X