Grener

Aktivitetsplan 2019

Planen vil bli fortløpende oppdatert. Det tas forbehold om eventuelle endringer.

Årsplan 2019 GU-FH
JANUAR
21. GU-FH-møte Skype
FEBRUAR
23. Norwegian Horse Festival, samling uten hest Lillestrøm
MARS
13. GU-FH møte Skype
30-31. HM-FH Råde og Onsøy Rideklubb
APRIL
7. Ryttertinget Thon Hotel Arena,
Lillestrøm
29. GU-FH møte Skype
MAI
9-12. CPEDI3* Epona/Sørlandsparken
10-12. Rekrutteringssamling Rauland (Sigrid Rui)
JUNI  
11. GU-FH møte, halvdags Ullevål Stadion
25.30. Nordisk mesterskap Vilhelmsborg (DEN)
JULI  
   
AUGUST  
22-25. NM FH 2019 Drammen
SEPTEMBER  
20-22. Rekrutteringssamling Rauland (Sigrid Rui)
28-29. Treningssamling FH
(TRØN)
Ansavrlig: Hilde Stømner
OKTOBER  
3-6. CPEDI3* (innendørsstevne) Epona/Sørlandsparken
NOVEMBER  
 
DES  
 

Grener

X