Grener

Strategiplan

 

 

Strategiplan feltritt 2016 er utarbeidet av grenutvalget i feltritt (GU-F) ved Elin Heistad i samarbeid med sportskoordinator feltritt.

Planen har som mål å bidra til fremme av feltrittsporten både i bredde og topp. Dokumentet er inspirert av Rytterpolitisk dokument og det er vårt ønske at det skal angi en retning for det videre arbeidet i årene frem mot 2028.

Grener

X