Grener

Møtereferat 2021

Møteplan SU-F 2021 (med forbehold om endringer)

       
DATO KOMMENTAR STED MØTEREFERAT
JANUAR      
5 Møte SU-F TEAMS  Møtereferat 01/21 (pdf)
FEBRUAR      
2 Møte SU-F TEAMS  
MARS      
2 Møte SU-F TEAMS  
14 Grenkonferanse Ikke avklart  
APRIL      
6 Samarbeidsmøte SU-F/TKF TEAMS  
MAI      
4 Møte SU-F TEAMS  
JUNI      
8 Møte SU-F TEAMS  
AUGUST      
24 Møte SU-F TEAMS  
SEPTEMBER      
21 Samarbeidsmøte SU-F/ TKF TEAMS  
OKTOBER      
26 Møte SU-F TEAMS  
NOVEMBER      
30 Møte SU-F TEAMS  
       
DESEMBER      
       

Grener

X