Grener

Møtereferat 2020

Møteplan SU-F 2020 (med forbehold om endringer)

       
DATO KOMMENTAR STED MØTEREFERAT
JANUAR      
28 Møte SU-F Ullevål Møtereferat 01/20 (pdf)
FEBRUAR      
25 Møte SU-F Ullevål  
MARS      
24 Møte SU-F Telefon/Skype/Teams  
APRIL      
21 Møte SU-F Ullevål  
MAI      
       
JUNI      
9 Møte SU-F Telefon/Skype/Teams  
AUGUST      
25 Møte SU-F Ullevål  
SEPTEMBER      
22 Møte SU-F Telefon/Skype/Teams  
OKTOBER      
20 Møte SU-F Ullevål  
NOVEMBER      
17 Møte SU-F Telefon/Skype/Teams  
med forbehold om endringer    

Grener

X