Grener

Møtereferat 2020

Møteplan SU-F 2020 (med forbehold om endringer)

       
DATO KOMMENTAR STED MØTEREFERAT
JANUAR      
28 Møte SU-F Ullevål Møtereferat 01/20 (pdf)
FEBRUAR      
25 Møte SU-F Ullevål Møtereferat 02/20 (pdf)
MARS      
24 Møte SU-F Telefon Møtereferat 03/20 (pdf)
APRIL      
21 Møte SU-F Telefon/Skype/Teams UTGÅR
MAI      
12 Møte SU-F Teams Møtereferat 04/20 (pdf)
JUNI      
9 Møte SU-F Teams Møtereferat 05/20 (pdf)
JULI      
29 Møte SU-F Teams Møtereferat 06/20 (pdf)
AUGUST      
25 Møte SU-F Ullevål Møtereferat 07/20 (pdf)
SEPTEMBER      
22 Møte SU-F Teams Møtereferat 08/20 (pdf)
OKTOBER      
20 Møte SU-F Teams Møtereferat 09/20 (pdf)
DESEMBER      
1 Møte SU-F Teams Møtereferat 10/20 (pdf)
8 Møte SU-F Teams Møtereferat 11/20 (pdf)
     
med forbehold om endringer    
     

Grener

X