Grener

Møtereferat 2019

Møteplan *SU-F 2019 (med forbehold om endringer)

 *Grenutvalg endret navn til sportsutvalg fom 1. mai 2019.

DATO KOMMENTAR MØTEREFERAT
JANUAR
7 Sørum Fritidsgård Møtereferat GU-F nr 1/2019 (pdf)
FEBRUAR
11 Sørum Fritidsgård Møtereferat GU-F nr 2/2019 (pdf)
28 Telefonmøte Møtereferat GU-F nr 3/2019 (pdf)
MARS
9 Grenkonferansen
APRIL
1 Sørum Fritidsgård Møtereferat GU-F nr 04/2019 (pdf)
MAI
9 Telefonmøte Møtereferat SU-F nr 05/2019 (pdf)
JUNI
24 Sørum Fritidsgård Møtereferat SU-F nr 06/2019 (pdf)
AUGUST
27 Sørum Fritidsgård Møtereferat SU-F nr 07/2019 (pdf)
SEPTEMBER
OKTOBER
12 Arrangørkonferanse sprang, dressur, (feltritt utgår)
21 Sørum Fritidsgård Møtereferat SU-F nr 08/2019 (pdf)
NOVEMBER
25 Sørum Fritidsgård Møtereferat SU-F nr 09/2019 (pdf)

Grener

X