Grener

Møtereferat 2019

Møteplan *SU-F 2019 (med forbehold om endringer)

 *Grenutvalg endret navn til sportsutvalg fom 1. mai 2019.

DATO KOMMENTAR MØTEREFERAT
JANUAR
7 Sørum Fritidsgård Møtereferat GU-F nr 1/2019 (pdf)
FEBRUAR
11 Sørum Fritidsgård Møtereferat GU-F nr 2/2019 (pdf)
28 Telefonmøte Møtereferat GU-F nr 3/2019 (pdf)
MARS
9 Grenkonferansen
APRIL
1 Sørum Fritidsgård Møtereferat GU-F nr 04/2019 (pdf)
MAI
9 Telefonmøte Møtereferat SU-F nr 05/2019 (pdf)
JUNI
24 Sørum Fritidsgård
AUGUST
19 Telefonmøte
SEPTEMBER
2 Sørum Fritidsgård
OKTOBER
7 Sørum Fritidsgård
NOVEMBER
4 Telefonmøte
DESEMBER
2 Sørum Fritidsgård

Grener

X